STEBB

STEBB, STichting Examens in de Beauty Branche, is een onafhankelijke stichting opgericht in 2010.
STEBB ontwikkelt examenmateriaal en organiseert theorie-examens en Proeves van bekwaamheid.
Ook levert STEBB assessoren voor de bovengenoemde Proeves van bekwaamheid.

Er ontstond een aantal jaren geleden steeds meer behoefte aan een onafhankelijk orgaan dat zich bezighield met het ontwikkelen en vernieuwen van het examenmateriaal voor de beauty branche.

In 2010 is STEBB opgericht en dankzij de input van de markt, het bedrijfsleven en de aangesloten opleidingen zijn de gemaakte stappen groot en wordt het examenmateriaal steeds beter. Ook is er veel gedaan om de procedures betreffende de examens en de controle daarvan goed te documenteren, zodat het voor de aangesloten opleiding steeds makkelijker wordt om de leerlingen te laten examineren.

Mocht u, vanuit hoofde van een opleiding in de beauty branche interesse hebben om u bij STEBB aan te sluiten of om meer informatie te verkrijgen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen.

Via:
Postbus 31, 2280 AA Rijswijk
Of via:
info@stebb.nl